25. mars 1016 – Slaget ved Nesjar

Palmesøndag 25. mars 1016 stod slaget ved Nesjar utenfor Helgaroa i Brunlanes, Larvik. Dette er visstnok den første nøyaktig daterte hendelsen i norsk historie.

Slaget stod mellom Olav den hellige og en rekke mektige høvdinger som ble ledet av Svein (Håkonson) Jarl. Svein Jarl var høvding i Viken etter Olav Tryggvasons død da landet ble delt mellom seierherrene.

Olavs flåte var bestod av 20 skip og 2000 mann, mot Sveins 45 skip og 3000 mann. Olavs skip var større og mennene mer erfarne og dermed seiret han. Med dette var han et godt stykke på vei i kristningen av Norge.

Historien om slaget ved Nesjar er videreført med kvadet Nesjavísur av skalden Sighvat Tordsson. I følge Snorres Olavssaga stod skalden ved kongens side under slaget.

I en annen kilde, Styrme Kåresons Olavssaga, står det at Olav den hellige og stefaren Sigurd Syr gikk i land og reiste et kors etter seieren. Det kan være herfra Helgeroa har fått navnet sitt, da det opprinnelige stedsnavnet kan ha vært Heilagroda, som betyr «hellig kors».

Linket fra Wikipedia: Olavsstatue fra Tanum kirke i Brunlanes, omkr. 1260–1280. Nå på Historisk museum i Oslo. Foto: Chris Nyborg (2013)

Slaget ved Nesjar – Brunlanes historielag
Slaget ved Nesjar – Visit Brunlanes
Svein Håkonson – Norsk biografisk leksikon
Nesjavísur
Olav den helliges saga – Heimskringla.no, kapittel 46
Slaget ved Nesjar – Wikipedia
Sighvat Tordsson – Wikipedia