Dynnasteinen

Fakta

  • Fra gården Dynna på Hadeland.
  • Kjøpt for 50 kroner av en lege på sykebesøk i 1879, og fraktet til Oldsakssamlingen i Oslo.
  • Datert til ca 1040.
  • Dekorert i ringerikestil.
  • Rød ringerikesandstein, med runeinnskripsjon og tegninger.
  • Originalen står på Kulturhistorisk museum, Oslo.
  • En kopi er reist på Hadeland folkemuseum.

Inskripsjonen på langsiden lyder: “Gunnvor gjorde bro, Trydriks datter, etter Astrid, sin datter. Hun var hendigste mø på Hadeland.” Reist som en minnestein, men følger ikke det vanligste formularet som lyder “X reiste stein for Y”. “Gjorde bro” er mer vanlig på svenske runesteiner.

På bredsiden finner vi julescenen fra Bibelen. Øverst er Jesusbarnet og Betlehemsstjernen. Under følger de tre konger på hver sin hest. Nederst finnes stallen.

Fremstår som en fusjon mellom hedendom og kristendom.

Lesetips

For mer utfyllende om Hadeland Folkemuseum og det som finnes der: Museumsfører.

Spurkland, Terje (2001) I begynnelsen var fuþark : norske runer og runeinnskrifter. Cappelen Akademisk forlag AS, Oslo

Strömbäck, Dag ( 1970) The Epiphany in runic art : the Dynna and Sika stones : the Dorothea Coke memorial lecture in northern studies delivered at University Collage, London, 22 May 1969, The Dorothea Coke memorial lecture in Northern studies

Annet på nett