Västergarn kirke – Gotland

Västergarn kirke er fra 1200-tallet, og er Gotlands minste middelalderkirke. Nordøst for kirken er en ruin etter et forsvarstårn antakelig fra slutten av 1100-tallet, og nordvest er en ruin etter en kirke også fra 1200-tallet.

Les mer på gotland.se.