Hvorfor dro vikingene ut på tokt? | forskning.no

Den 8. juni 793 blir ofte definert som starten på vikingtiden, da det første store, kjente vikingtoktet mot Lindisfarne kloster fant sted.

Var det fordi det var mangel på damer? spør britiske forskere.

Les artikkelen (publisert 25.12.16): Hvorfor dro vikingene ut på tokt? | forskning.no