Steinhuset på Granavollen, Hadeland

Steinhuset på Hadeland ble antakelig oppført samtidig som søsterkirkene på Gran, rundt år 1200. Etter en brann på 1500-tallet ble bygningen restaurert, og den fremstår i dag mer som en renessansebygning. Det er forskjellige teorier om bruken av huset: gjestehus enten for tilreisende pilegrimer eller for presten eller andre høytstående geistlige, eller som en del av et kloster.

Les mer her:

Nå blir vikingtiden tredimensjonal – Kulturhistorisk museum

I Vikingskipshuset lages det nå en helt spesiell museumsopplevelse som åpnes for publikum i april 2017. En ny og unik opplevelsesfilm tar deg med inn i vikingtiden og det hele skjer under takhvelvingen i Arnstein Arnebergs ikoniske bygg.

Les denne saken på UiOs nettsider: Nå blir vikingtiden tredimensjonal – Kulturhistorisk museum

Storm Studios har skapt et digitalt vikingskip som skal settes inn i ulike miljøer. Foto: Storm Studios.
Storm Studios har skapt et digitalt vikingskip som skal settes inn i ulike miljøer. Foto: Storm Studios.

Norges beste formidlere

Torsdag 1. september annonserte Morgenbladet de ti beste formidlerne på universiteter og høyskoler rundt i landet, med et show på Chateau Neuf. Kåringen har vært en lang prosess som startet med nominasjoner og stemmegivning i vår. Les mer: Her er de fantastiske formidlerne.

Blant de ti beste finner vi middelalderhistoriker og universitetslektor John McNichol som har tenkt utenfor boksen når det kommer til å engasjere studentene. Blant annet har han i undervisningen brukt dataspillet MineCraft, der studentene har bygget opp middelalder-Oslo stein for stein på bakgrunn av arkeologiske kilder og kvalifiserte gjetninger.

Videoene ligger på YouTube: