Sankt Knuds kirke – Odense Domkirke

Sankt Knuds kirke, Odense domkirke,  er dedikert til kong Knud den Hellige (1043-1086).  På kong Knuds tid stod det en trekirke på omtrent samme sted, og her lå hans levninger før byggingen av domkirken startet. Den gamle trekirken brant i 1157 og 1247, som antakelig var en årsak til at byggingen av domkirken startet på slutten av 1200-tallet. I 200 år ble kirken bygget på og bygget om, til den endelig ble innviet  30. april 1499.

Mer lesestoff:

Foto: Therese Foldvik/Middelaldernett

Nå er det jul igjen!

I anledning høytiden kommer her en samling lenker til artikler og nettsider om jul i vikingtid og middelalder:

Julegrisen spiste som rovdyr – forskning.no.

«Moderne griser lever for det meste som vegetarianere. Slik var det ikke i middelalderen. Da åt julegrisen som et rovdyr.»

Jul i middelalderen – julestads.dk

«I middelalderen er julen blevet en kristen fest, til ære for Jesu fødsel. Alligevel var der åbenbart også på dette tidspunkt en lang række mere folkelige dele af julefesten – de såkaldte julestuer – hvor folk slog gækken løs og morede sig.»

denrenemiddelalder.dk

«I Norden bære højtiden stadig sit gamle hedenske navn Jul. Længe før kristendommen kom til danmark, har midvinter været fejret og haft en helt speciel betydning for nordboerne. Derfor er juleskikkene i norden en sammensmeltning af den gamle hedenskabs jul og kristendommens.»

Juleskikkenes opprinnelse – aftenbladet.no

«Ordet jul kommer av joulu eller jól. Guden Odin ble også kalt Jólnir, og det var en plikt å blote til Jólnir ved å drikke jul rundt vintersolverv. «

Drikkehornet – det sterkeste julesymbolet – forskning.no

«På primstaven er tegnet for juledagen 25. desember et drikkehorn, og på tjuende dag jul, den 13. januar, er tegnet et omvendt drikkehorn. Da skulle juleølet være drukket opp.»

Linket fra forskning.no

AGLA HAGLA – ny utstilling – Kulturhistorisk museum

Denne uka åpner en ny utstilling på Historisk museum i Oslo.

AGLA HAGLA – ny utstilling – Kulturhistorisk museum:

Kunstneren Petrine Vinje har gått inn i Runearkivet (UiO) som et arkiv for et foreldet skriftspråk. I utstillingen belyser hun utfordringene i arkivet som en objektiv, institusjonell størrelse i motsetning til arkivalia og fortolkninger som er subjektivt fundert. Runene er brukt som en tidlig verbal uttrykksmåte – man hugget eller ristet runer som uttrykte personlige beskjeder, ytringer og markeringer.

Agla Hagla er et tverrfaglig prosjekt der middelalderforsker Ph.d. Karoline Kjesrud og billedkunstner Petrine Vinje drar veksler på hverandres inngang til Runearkivet. Runearkivet ble opprettet på 1800-tallet som en del av Oldsakssamlingen ved Universitet i Oslo. Runearkivet bevarer dokumentasjon, rapporter, vurderinger, analyser og forskning som er gjort på og om runeinnskriftene i Norge.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.