Stiklestad kirke – bilder

Stiklestad kirke er etter tradisjonen satt opp der Olav Haraldsson falt under slaget på Stiklestad. Kirken er datert til siste halvdel av 1100-tallet, og er en langkirke i mur.

Videre lesning:

Bildene kan brukes hvis det refereres til Middelaldernett.