Middelaldergården Stiklastadir – bilder

Middelaldergården Stiklastadir ligger på området til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og er en rekonstruksjon av et langhus fra overgangen mellom vikingtid og middelalder.

Videre lesning:

Bildene kan brukes hvis det refereres til Middelaldernett.