2. april 742 – Karl den store blir født

Karl den store ble født 2. april 742, og døde den 28. januar 814.

Etter Romerrikets fall var Europa i oppløsning. Under Karl den stores regjeringstid samlet han mange mindre riker under seg og ble keiser over det tysk-romerske riket.

Vil du vite mer? Klikk her: